Andrzej Kaszyński

żeglarz, działacz żeglarski

1923 - 2020

miejsce pochówku:
Cmentarz Komunalny na Dołach w Łodzi

żeglarz, działacz żeglarski

ur. 22 maja 1923 r. w Łodzi, zm. 1 lutego 2020 r. w Łodzi

miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny na Dołach w Łodzi

Żeglarstwo zaczął uprawiać jeszcze przed wojną. W 1939 r. zdobył stopień sternika śródlądowego. Stopień kapitana zdobył w 1950 r. Instruktorem żeglarstwa był od 1949 r. We wrześniu 1945 r. był jednym z organizatorów AZM na Wybrzeżu. Brał udział w przejmowaniu i remontowaniu, przydzielonych AZM-owi poniemieckich jednostek pływających. Był jednym ze współorganizatorów (z Franciszkiem Walterem) pierwszego po wojnie obozu żeglarskiego w Jastarni. Równolegle z działalnością w AZM, brał czynny udział w tworzeniu Akademickiego Kręgu Starszo Harcerskiego „Wodnik”, przemianowanego później w Klub Morski “Wodnik”. Po ukończeniu studiów otrzymał nakaz pracy do Łodzi, gdzie podjął działalność w miejscowym klubie LM, później LOK.  

Kapitan Andrzej Kaszyński podczas jednego z rejsów. Fot. Archiwum rodziny Kaszyńskich

Po studiach kontynuował naukę i uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych. W tym czasie prowadził wiele rejsów szkoleniowych. Po likwidacji PZŻ w 1950 r., był wiceprzewodniczącym Sekcji Żeglarstwa WKKF oraz członkiem Komisji Morskiej GKKF. Od 1974 roku, jako przewodniczący Głównej Komisji Szkolenia, brał udział w pracach Zarządu PZŻ. Przez wiele kadencji był członkiem Zarządu, a przez dwie kadencje członkiem Prezydium Zarządu PZŻ. Od 1974 roku działał przez dwie kadencje w Głównej Komisji Rewizyjnej PZŻ. Przez około 20 lat był członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Stopnie Kapitańskie PZŻ, był również członkiem Sądu Koleżeńskiego PZŻ. W Łódzkim OZŻ przez kilka kadencji był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a także przewodniczącym Koła Seniorów PZŻ. Odbył łącznie 68 rejsów morskich, w tym 48 razy jako kapitan, przepływając na różnych jachtach prawie 80 tysięcy mil morskich. Wyszkolił setki żeglarzy różnych stopni, w tym całą swoją rodzinę – żona Janina i syn Andrzej są również kapitanami jachtowymi.

Kapitan Kaszyński na wachcie.
Fot. Archiwum rodziny Kaszyńskich

Brał udział w Operation Sail w latch 1972 i 1974. Bardzo aktywnie działał głównie w Klubie Sportów Wodnych, jak też w PTTK i AZS – AKŻ. Reprezentował Polskę w Międzynarodowym Komitecie Doradczym STA oraz w Międzynarodowym Zrzeszeniu Szkół Żeglarskich ISSA. Był także członkiem Mesy Kaprów Polskiego Bractwa Wybrzeża, publikował również artykuły w „Żaglach” „Morzu”, Świecie Żagli”, r Recenzował podręczniki żeglarskie.

Kapitan Andrzej Kaszyński z Toporem Bojowym Bractwa Wybrzeża, najwyższą nagrodą Stowarzyszenia. Fot. Archiwum rodziny Kaszyńskich

Nagrody i wyróżnienia:

Złoty Krzyż Zasługi

Członek Honorowy PZŻ

Medal „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”

Odznaka „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego”

Topór Bojowy Bractwa Wybrzeża

fot. otwierające: Archiwum rodziny Kaszyńskich

Add a new location

×