Antoni Aleksandrowicz

działacz żeglarski, projektant jachtów, żeglarz i sędzia regatowy, pisarz

1868 - 1941

miejsce pochówku:
zmarł w Warszawie, miejsce pochówku nieznane

działacz żeglarski, projektant jachtów, żeglarz i sędzia regatowy, pisarz

ur. 1868 r. na Podkarpaciu, zm. 10 stycznia 1941 r. w Warszawie.

miejsce pochówku nieznane.

Z żeglarstwem zetknął się w Rydze, wstąpił do tamtejszego Inflanckiego Klubu Jachtowego, w późniejszych latach został jego komandorem. Po 1920 roku przyjechał do Polski i włączył się w budowanie zrębów polskiego żeglarstwa. Był członkiem-założycielem YACHT KLUBU POLSKI, w połowie lat 20. XX w. aktywnym żeglarzem regatowym, następnie przez wiele lat sędzią regat. Brał udział w tworzeniu statutów i regulaminów klubowych, statutu PZŻ, regulaminów regat i opracowań tematycznych. Przez lata brał udział w kursach teoretycznych organizowanych przez PZŻ i kluby żeglarskie środowiska warszawskiego.

Start do regat Warszawa-Modlin, na pierwszym planie jacht klasy L projektu Antoniego Aleksandrowicza. fot. NAC

 Zaprojektował pierwszy jacht regatowy w odrodzonej Polsce, była nim Piątka – „V”  jacht regatowy o powierzchni 5 m kwadratowych żagla. Był autorem projektów serii jachtów metrycznych  noszących nazwę od wielkości ożaglowania: „Dziesiątka – „S”, Piętnastka – „H” i zmodyfikowana „L” , Dwudziestka – E, Dwudziestkapiątka – „C” .

Jacht klasy E zaprojektowany przez Antoniego Aleksandrowicza. fot. NAC

Jachty były produkowane seryjnie w stoczni Władysława Urbaniaka  w Poznaniu oraz przez indywidualnych szkutników w całym kraju.

Uczestnicy Sejmiku PZŻ w 1929 roku. Antoni Aleksandrowicz czwarty od lewej w pierwszym rzędzie.

W okresie od 15 sierpnia 1925 roku do 27 listopada 1926 roku był wiceprezesem PZŻ , choć faktycznie zastępował w roli prezesa mało aktywnego Ludwika Szwykowskiego .  W okresie kwiecień 1929 - 21 lutego 1932 roku był prezesem PZŻ.

Uczestnicy Sejmiku PZŻ w 1935 roku. Antoni Aleksandrowicz czwarty od prawej w pierwszym rzędzie. fot. NAC

 Edukacja i kariera zawodowa:

Studiował architekturę wnętrz i malarstwo, a tematyka jego prac koncentrowała się na żeglarstwie. Najbardziej znaną pracą Aleksandrowicza są „Regaty” z 1931 roku, wymiary w ramie: 58x74 cm (45x61 cm).

"Regaty", praca Antoniego Aleksandrowicza.

Przed wojną pracował w Teatrze Wielkim w charakterze scenografa. W 1940 roku poważna choroba przerwała jego karierę zawodową. Po operacji w jednym z warszawskich szpitali zmarł w wyniku powikłań pooperacyjnych 10 stycznia 1941 roku. Miejsce pochówku nie jest znane i pomimo podejmowanych prób nie zostało odnalezione.

Karykatura Antoniego Aleksandrowicza narysowana przez Antoniego Heinricha i zamieszczona na łamach czasopisma "Sport Wodny".

Odznaczenia i wyróżnienia:

Członek Honorowy PZŻ – godność nadana w kwietniu 1937 roku podczas Walnego Zgromadzenia PZŻ

Autor książek:

„Sport żeglarski”, 1930, 1939

„Budujemy łódź „Strzelec” 1933

Add a new location

×