Franciszek Trzepałko

żeglarz, działacz żeglarski

1891 - 1940

miejsce pochówku:
nieznane

ur. 2 kwietnia 1891 roku w Otwocku, zginął w Starobielsku w 1940 roku

żeglarz, działacz żeglarski

miejsce pochówku: zamordowany w Starobielsku, miejsce pochówku nieznane

 Niewiele wiadomo o dzieciństwie Franciszka Trzepałki, po ukończeniu nauki wstąpił do wojska i w jego strukturach rozwijał karierę. Był także znanym działaczem żeglarskim, współzałożycielem Oficerskiego Yacht Klubu, w którym zajmował się sprawami formalno-organizacyjnymi. Przez kilka lat pełnił funkcję sekretarza Polskiego Związku Żeglarskiego, był również sekretarzem kilku przedwojennych Sejmików PZŻ. Z upodobaniem ścigał się w regatach,  zajął 3. miejsce w I Regatach Wszechpolskich o Mistrzostwo Rzeczypospolitej.

Franciszek Trzepałko (drugi z prawej) podczas uroczystości wręczenia nagród w regatach na Wiśle warszawskiej.

Startował także w kilku edycjach regat Warszawa-Modlin, między innymi w ich pierwszej edycji w 1928 roku. Regularnie startował także w regatach klasowych na Wiśle w Warszawie. W okresie międzywojennym był wielokrotnie sekretarzem Sejmików Polskiego Związku Żeglarskiego.

Franciszek Trzepałko (drugi z prawej w drugim rzędzie) podczas Komisji Organizacyjnej PZŻ w 1925 roku.
Uczestnicy Sejmiku PZŻ w 1929 roku, Franciszek Trzepałko trzeci z lewej.
Franciszek Trzepałko (za generałem Zaruskim) podczas Sejmiku PZŻ w 1935 roku. fot. NAC

Jego kolejną pasją było narciarstwo, był jednym z założycieli Warszawskiego Klubu Narciarskiego, we władzach którego następnie zasiadał. Z jego także inicjatywy powstało schronisko na Polanie Chochołowskiej oddane do użytku 31 grudnia 1934 roku.

Na co dzień był pracownikiem I Okręgowego Sądu Wojskowego w Warszawie. We wrześniu 1939 roku stacjonował ze swym oddziałem na wschodniej granicy RP i pod koniec września trafił do radzieckiej niewoli pod Lublinem. Trafił następnie do obozu w Starobielsku. Ostatnia wiadomość, jaką dostała od niego rodzina, datowana jest na 7 kwietnia 1940 roku, jego nazwisko trafiło na Listę Katyńską w 1951 roku, co dla rodziny oznaczało utratę nadziei na powrót pana Kapitana.

Dawne schronisko na Polanie Chochołowskiej. fot. WTN

W hołdzie poległym podczas wojny członkom Warszawskiego Klubu Narciarskiego w 1958 roku zasadzono 7 limb, a jedna z nich dedykowana jest Franciszkowi Trzepałce.

Tablica pamiątkowa poświęcona członkom WKN poległym podczas II wojny światowej. fot. WTN

zdjęcie wyróżniające: NAC

reprodukcje: Marek Słodownik

Add a new location

×