Jacek Czajewski

żeglarz, działacz żeglarski, nauczyciel akademicki, pisarz

1936 - 2017

miejsce pochówku:
Cmentarz Bródnowski w Warszawie

żeglarz, działacz żeglarski, nauczyciel akademicki, pisarz   

ur. 21 czerwca 1936 r. w Warszawie, zm. 1 lutego 2017 r. w Warszawie

miejsce pochówku: Cmentarz Bródnowski w Warszawie

Był synem znanego warszawskiego prawnika. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał w sąsiedztwie warszawskiego getta, był również cywilnym uczestnikiem Powstania Warszawskiego.

Pierwszy kontakt z żeglarstwem datuje się na 1949 rok, kiedy wziął udział w obozie, po którym wstąpił do Żeglarskiego Klubu Turystycznego Rejsy. Od 1971 roku był członkiem Zarządu, a następnie członkiem Komisji Rewizyjnej Warszawskiego OZŻ. W początku lat 80. Był jednym  z założycieli Jacht Klubu Pracowników Politechniki Warszawskiej. W 1983 roku popłynął, w charakterze I oficera i nauczyciela fizyki, na „Pogorii” w rejs wokół Afryki w ramach pierwszej Szkoły pod Żaglami.

Podczas pierwszej Szkoły pod Żaglami Jacek Czajewski był I oficerem i nauczycielem fizyki.
fot. Marek Słodownik

Jacek Czajewski był związany przez wiele lat z magazynem „Żagle”, po śmierci Stanisława Teligi objął funkcję recenzenta publikacji żeglarskich, przez lata zasiadał także w składzie jury Nagrody im Leonida Teligi.

Poza tym współtworzył rocznik PZŻ „Świat Żagli” będąc w latach 1981-1985 członkiem, a następnie, w latach 1986-1988, wiceprzewodniczącym Komitetu Redakcyjnego periodyku. Był autorem kilkunastu książek o tematyce żeglarskiej, zarówno reportażowej jak też podręczników, z których najbardziej znanym była zapewne "Nawigacja żeglarska", na której wychowało się całe okolenie kandydatów na sterników morskich. Napisał także kilka książek na temat etykiety żeglarskiej, której był wielkim admiratorem.

Profesor Jacek Czajewski był przez lata jednym z filarów Nagrody im Leonida Teligi. fot. Marek Słodownik

Edukacja i kariera zawodowa:

Ukończył szkołę średnią w Warszawie i studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Po skończeniu studiów pozostał na uczelni jako pracownik naukowy. Specjalizował się w elektrotechnice, metrologii elektrycznej i pomiarach wielkości nieelektrycznych. Był profesorem nadzwyczajnym Politechniki Warszawskiej, dziekanem Wydziału Elektrycznego.

Nagrody i wyróżnienia:

Członek Honorowy PZŻ

Medal „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”

Okładki wybranych książek autorstwa Jacka Czajewskiego.

Autor książek:

Radionawigacja, 1985

Żagle wracają na oceany, 1984

Nawigacja Żeglarska, 1985, 1986

Szkoła pod żaglami, 1984

Meteorologia żeglarska, 1988, 2004

Locja śródlądowa i morska, 1991

Locja dla żeglarzy, 2009

Encyklopedia Żeglarstwa, 1996

Manewrowanie dużymi żaglowcami, 1997

Morskie opowieści, 2009

Meteorologia dla żeglarzy, 2001, 2006, 2010

Manewrowanie jachtem żaglowym. Jacht pod żaglami, 1998

Manewrowanie jachtem żaglowym, 2004

Nawigacja dla żeglarzy, 2002, 2007, 2011

Etykieta żeglarska,  2002

Podręcznik etykiety żeglarskiej, 2009

Etyczne paradygmaty żeglarstwa, 2009

Opowieści wiatru i morza, 2009

Astronawigacja dla żeglarzy, 2010

Morze i żagle w poezji polskiej. Antologia, 2010

Wspomnienia 1939 – 1960, 2011

Niezbędnik żeglarza. Śródlądowe znaki, światła i sygnały nawigacyjne, 2011

Add a new location

×