Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz

żeglarz

1890 - 1972

miejsce pochówku:
{"title":"Cmentarz Centralny w Szczecinie","url":"https:\/\/g.co\/kgs\/aEAGCk","target":"_blank"}


ur. 11 listopada 1890 r. w Niemirowie na Podolu, zm. 25 listopada 1972 r. w Szczecinie

Kapitan żeglugi wielkiej, ostatni komendant „Lwowa” i pierwszy komendant „Daru Pomorza”, wykładowca w szkołach morskich w Tczewie, Gdyni i Szczecinie

W 1908 r. ukończył Korpus Kadetów w Połtawie, po czym zdał egzamin do Morskiego Korpusu w Petersburgu. W kwietniu 1911 r. rozpoczął służbę w rosyjskiej marynarce wojennej. We wrześniu 1915 r. był przeniesiony do Oficerskiej Szkoły Podwodnego Pływania, po jej ukończeniu został zastępcą dowódcy okrętu podwodnego AG-15. Zdemobilizowany w kwietniu 1918 r. pracował w Połtawie. W latach 1919-1921 pracował na radzieckich statkach handlowych. W 1921 r. repatriował do Polski i podjął pracę jako wykładowca w Szkole Morskiej w Tczewie. W kilka miesięcy później został przeniesiony na szkolny żaglowiec „Lwów” jako III oficer, a następnie został starszym oficerem. Pod koniec 1926 r. objął dowództwo żaglowca.

"Dar Pomorza" w roli statku szkolnego. fot. NAC

Od 1930 r. przez kolejnych osiem lat Maciejewicz był komendantem „Daru Pomorza”. W tym okresie zorganizował i poprowadził trwający blisko rok rejs dookoła świata (1934/1935 r.). 1 maja 1939 r. mianowano go inspektorem i zastępcą dyrektora Państwowej Szkoły Morskiej. Tuż przed wybuchem wojny przejął obowiązki zmobilizowanego dyrektora. Czas okupacji spędził na terenie Generalnego Gubernatorstwa jako robotnik budowlany i tartaczny w majątku Kluczkowice. Po wkroczeniu Armii Czerwonej, 1 września 1944 r. podjął pracę w Lidze Morskiej w Lublinie, a potem w wydziale szkoleniowym Departamentu Morskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Bydgoszczy. Skierowany do Gdyni jako pełnomocnik dla zabezpieczenia PSM, został w maju 1945r. jej dyrektorem i rozpoczął jej reaktywację. Wraz z decyzją przeniesienia Wydziału Nawigacyjnego PSM, w 1947 r. wyjechał do Szczecina, organizując tam PSM od podstaw i został jej dyrektorem, aż do czasu likwidacji PSM w Szczecinie w 1953 r. Następnie pracował w szczecińskim oddziale Polskiego Rejestru Statków jako inspektor. W 1962 r. przeszedł na emeryturę, pozostał jednak nadal doradcą w PRS, ławnikiem w Szczecińskiej Izbie Morskiej, przewodniczącym komisji egzaminacyjnej PSM.

Grób Konstantego Maciejewicza w Alei Zasłużonych na szczecińskim Cmentarzu Centralnym.
fot. Marek Słodownik

Add a new location

×