Krzysztof Zawalski

żeglarz, trener, pracownik naukowy, działacz żeglarski

1958- 2014

miejsce pochówku:
miejsce pochówku: Cmentarz Łostowicki w Gdańsku

 ur. 21 czerwca 1958 r. w Charzykowach, zm. 9 marca 2014 r. w Gdańsku

żeglarz, trener, pracownik naukowy, działacz żeglarski

  miejsce pochówku: Cmentarz Łostowicki w Gdańsku

Urodził się w Charzykowach, miejscowości żyjącej żeglarstwem regatowym. W latach 1973-1984 żeglował regatowo, zdobył siedem tytułów mistrza Polski w klasie Cadet, 420 i aż pięciokrotnie zwyciężał w klasie Tornado. W 1973 roku wywalczył 4 miejsce  w mistrzostwach świata w klasie Cadet. Uzyskał stopnie jachtowego sternika morskiego, instruktora żeglarstwa i trenera żeglarstwa I klasy. W latach 1985-1988 był członkiem Rady Trenerów PZŻ, od 1996 członka Kapitanatu Sportowego PZŻ, Od początku lat 90. sprawował także społecznie funkcję komandora i trenera Sekcji Żeglarskiej AZS AWF Gdańsk. Był przez wiele lat, od 1996 roku, członkiem  Międzynarodowego  Stowarzyszenia Klasy L’Equipe, której był wielkim popularyzatorem w kraju, a w latach 2004-2007 pełnił funkcję prezydenta klasy.

Krzysztof Zawalski w 2004 roku. fot. Marek Słodownik

Edukacja i kariera zawodowa

Po zdaniu matury studiował w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego (obecnie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu). Po ich ukończeniu z wyróżnieniem podjął pracę w Zakładzie Teorii i Metodyki Żeglarstwa, którym –po obronie z wyróżnieniem pracy doktorskiej w 1989 roku- kierował do 2005 roku. Tytuł pracy to „Określenie własności regatowej jachtu dla celów treningu żeglarskiego”. Był autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i metodycznych, programów specjalizacji trenerskiej i instruktorskiej w żeglarstwie sportowym, tłumaczył fachowe opracowania z języka francuskiego. Organizował międzynarodowe konferencje naukowe i kursokonferencje trenerskie.

Okładka książki przetłumaczonej przez Krzysztofa Zawalskiego.

Dzięki jego osobistym kontaktom i zaangażowaniu udało się zorganizować w Gdańsku wizytę Erica Tabarly, który przypłynął swym jachtem. W późniejszych latach dr Zawalski przetłumaczył książkę Tabarly’ego „Wspomnienia z morza”.

Narodowe Centrum Żeglarstwa imienia Krzysztofa Zawalskiego. fot. Marek Słodownik

Od 2006 roku kierował Narodowym Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich, którego był pomysłodawcą. Zmarł po długiej chorobie 9 marca 2004 roku, miesiąc później senat Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku jednomyślnie zdecydował o nadaniu największej w Polsce placówce szkolącej żeglarzy imienia Krzysztofa Zawalskiego.

Nagrody i wyróżnienia:

Brązowy Krzyż Zasługi

brązowy medal "Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe"

medal "Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego"

złota odznaka "Zasłużony dla Bydgoskiego OZŻ"

Regaty klasy L'Equipe rozegrane na Zatoce Gdańskiej. fot. Marek Słodownik

zdjęcie wyróżniające: Marek Słodownik.

Add a new location

×