Wojciech Górski   

działacz żeglarski, żeglarz

1930 - 2017

miejsce pochówku:
Cmentarz Powązkowski w Warszawie

  ur. 9 maja 1930 r. w Warszawie, zm. 4 listopada 2017 r.

  działacz żeglarski, żeglarz

miejsce pochówku: Cmentarz Powązkowski w Warszawie

W okresie okupacji mieszkał w Warszawie, gdzie uczęszczał do szkoły żoliborskiej powszechnej Sióstr Zmartwychwstanek, a następnie do Szkoły Zawodowej Drogowej Księży Marianów na Bielanach. Tam też w 1943 roku wstąpił do Szarych Szeregów. Czas Powstania Warszawskiego spędził na wakacjach u rodziny ojca w Rybnie koło Sochaczewa. W końcu sierpnia 1944 roku był członkiem grupy młodzieży, która podjęła nieskuteczną próbę przedostania się na pomoc walczącej Warszawie. W latach 1945 do 1949 uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. Ks. Józefa Poniatowskiego na Żoliborzu w Warszawie, gdzie w maju1949 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach 1946 do 1948 był członkiem Aeroklubu Warszawskiego i ukończył kursy pilotażu szybowcowego i motorowego w Rzadkowie, Fordonie, Pińczowie i Ligotce Dolnej.

Wojciech Górski (z prawej) w rozmowie ze Stanisławem Latkiem. fot. Marek Słodownik

Żeglarstwo rozpoczął uprawiać w 1950 roku w szczecińskim Klubie AZS na Zalewie Kamieńskim, a następnie w warszawskim kole PTTK przy „Metroprojekcie” na Zalewie Wiślanym. W latach 1957-1960 był czynnym zawodnikiem startującym w regatach w klasie „Słonka”. Poczynając od 1957 roku uprawiał czynnie żeglarstwo morskie prowadząc corocznie szereg turystyczno-szkoleniowo i stażowych rejsów pełnomorskich, głównie z młodzieżą. W 1956 roku uzyskał stopień sternika jachtowego, w 1958 roku stopień jachtowego sternika morskiego, a w 1960 roku jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. W 1967 roku uzyskał stopień instruktora żeglarstwa.

Społeczną działalność organizacyjną w żeglarstwie rozpoczął w 1957 roku w Klubie Morskim PTTK „BRYZA” którego od 1960 r. był komandorem. W latach 1961-1975 był członkiem Komisji Turystyki Żeglarskiej PTTK. W latach 1964-2017 był członkiem, w tym przewodniczącym, Komisji Rewizyjnej PZŻ. W latach 1976-2017 był członkiem Komisji Statutowej PZŻ. Od 1964 r. był również członkiem Komisji Rewizyjnej Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. W latach 1969-1993 był członkiem Komisji Szkolenia PZŻ i przewodniczącym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stopnie kapitańskie.

Kapitan Górski brał aktywny udział w licznych Sejmikach PZŻ. Tu w rozmowie z Ziemowitem Barańskim podczas prac w komisji. fot. Marek Słodownik

Kapitan Górski słynął z niezwykłej skrupulatności przy weryfikacji dokumentów na egzaminy kapitańskie. Nie tolerował braków, nawet kilka brakujących mil, czy później godzin, dyskwalifikowały kandydata.

Edukacja i kariera zawodowa

W 1949 roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej przekształconym następnie w Wydział Łączności. Tam w roku 1953 ukończył studia inżynierskie specjalizując się w zakresie elektroniki technicznej, a następnie studia magisterskie, które ukończył w 1959 roku. W 1973 roku obronił pacę doktorską i uzyskując tytuł doktora nauk technicznych. Pracę zawodową rozpoczął 1 września 1951 roku; początkowo jako laborant w Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej, a następnie od 1 lutego 1952 roku, jako młodszy asystent w Katedrze Radiotechniki Politechniki Warszawskiej. Na tej uczelni był zatrudniony jako nauczyciel akademicki na stanowiskach asystenta, wykładowcy i starszego wykładowcy kolejno w Katedrze Wysokiej Próżni, Instytucie Technologii Elektronowej i Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki, aż do przejścia na emeryturę w 1996 roku. W latach 1964 do 1981 był pełnomocnikiem Dziekana Wydziału, a w latach 1981-1983 pełnomocnikiem Rektora PW ds. studentów zamieszkałych w akademikach.

       Nagrody i wyróżnienia:

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Złota Odznaką PTTK

odznaka "Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego"

złota Odznaka Honorowa PZMiNW

 złota odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki"

 srebrna odznaka "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej"

złota odznaka "Zasłużony Pracownik Morza"

medal "Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego"

Członek Honorowy PZŻ. (2001)

Nagroda Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki za udział w realizacji pracy w zakresie rozwoju nauki i techniki

Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia naukowe

zdjęcie wyróżniające: Marek Słodownik.

Add a new location

×