Ziemowit Ostrowski

żeglarz, działacz żeglarski

1926 - 2011

miejsce pochówku:
Cmentarz Centralny w Szczecinie

żeglarz, działacz żeglarski

ur. 19 października 1926 r. w Brześciu, zm. 10 marca 2011 r. w Szczecinie

miejsce pochówku:  Cmentarz Centralny w Szczecinie.

Postać o niezwykłym życiorysie, w latach wojny był żołnierzem Armii Krajowej i udało mu się przeżyć bez aresztowania, dopiero po wyzwoleniu w ramach represji wobec środowiska patriotycznego został aresztowany przez władze PRL i skazany na karę śmierci w okresie stalinizmu. Został ułaskawiony tuż przed wyrokiem.

Po uwolnieniu wstąpił do Jacht Klubu AZS w Szczecinie, a w latach 1956-1958 był pierwszym Prezesem. We władzach klubu zasiadał ponad 40 lat, od 1951 do 1993 roku. Poza stopniem kapitańskim, uzyskanym w 1975 roku, posiadał także uprawnienia również sędziego regatowego, mierniczego i inspektora technicznego PZŻ.  Od 1950 roku zasiadał we władzach szczecińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, a od 1954 roku był członkiem władz Sekcji Żeglarskiej GKKF. Na forum Związku pracował w kilku komisjach, był także  członkiem Głównego Kolegium Sędziów, a następnie członkiem Prezydium i wiceprezesem PZŻ do spraw Sportu i członkiem  Komisji Morskiej PZŻ. Przez 12 lat, w latach 1986-1998 zasiadał w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na Stopnie Kapitańskie, od 1992 roku był przewodniczącym Zespołu Szczecińskiego tej Komisji, a także przewodniczący Kolegium Szczecińskiego ZNT PZŻ. Przez cały czas kariery żeglarskiej był też członkiem AZS, 2 lata  przewodniczył  Radzie Żeglarstwa tej organizacji.

Ziemowit Ostrowski jako żeglarz, szkutnik i działacz żeglarski JK AZS Szczecin. fot. Archiwum Zenona Szostaka

Nagrody i wyróżnienia:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

medal “Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”

Członek Honorowy PZŻ

Członek Honorowy AZS.

Członek Honorowy JK AZS

Add a new location

×